wholesale jerseys nfl jersey cheap cheap nfl jerseys wholesale jerseys

Salarizare, Resurse umane

hrServicii de resurse umane

 • Întocmirea contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;
 • Transmiterea registrului general de evidență a salariaților REVISAL;
 • Întocmirea adeverințelor de salariu;
 • Întocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
 • Întocmirea și urmărirea dosarelor de personal;
 • Consultanță privind salarizarea;
 • Completarea actelor adiționale cu modificare salarii, funcție, normă de lucru sau durata de muncă;
 • Întocmirea documentelor pentru obținerea repartițiilor de la AJOFM;
 • Lista privind posturile vacante, obținută de la AJOFM;
 • Depunere repartiții la ITM.

Salarizare

 • Întocmirea statelor de plată;
 • Întocmirea dosarelor de pensionare;
 • Depunerea declarațiilor rectificative;
 • Calculul concediilor și evidența medicalelor;
 • Calculul și evidența concediilor de maternitate;
 • Calculul și evidența concediilor de odihnă;
 • Întocmirea adeverințelor pentru salariați;
 • Întocmirea fișierelor pentru bănci – plata pe card;
 • Plata salariilor pe card;
 • Calculul impozitelor pe salarii;
 • Calculul contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, a contribuției pentru accidente de muncă și boli profesionale, asigurării pentru șomaj.