wholesale jerseys nfl jersey cheap cheap nfl jerseys wholesale jerseys

Expertize contabile

expertize-contabilePentru că suntem contabili și chiar mai bine, experți contabili, vă punem la dispoziție expertiza noastră, care vă va permite să gestionați problemele companiei cu celeritate și să ajustați orice derapaje ar exista.Serviciile noastre de expertiză contabilă și certificare bilanț cuprind:

  • Evidențierea neregularităților existente în activitățile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularități, precum și prezentarea soluții posibile de rezolvare a inadvertențelor constatate;
  • Controlul registrelor, a conturilor și actelor justificative ale unei societăți, interpretarea datelor de evidență și formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislației în vigoare;
  • Analiza conformității faptelor economice cu documentele aferente, precum și cauzele care au generat abaterile de la actele normative în vigoare.

Tipuri de expertize efectuate la solicitarea clienților sau altor instituții:

  • Expertiză contabilă amiabilă;
  • Evaluarea patrimoniului societății;
  • Activitate de cenzorat;
  • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț;
  • Raportare semestrială;
  • Situație financiară anuală simplificată;
  • Verificarea și certificarea bilanțului contabil.