wholesale jerseys nfl jersey cheap cheap nfl jerseys wholesale jerseys

Contabilitate

articol-contabilitate

Contabilitatea este de acum mai frumoasă pentru tine. De ce? Pentru că o facem noi! Externalizarea contabilității înseamnă renunțarea la o grijă și îți oferă posibilitatea de a acorda mai multă atenție dezvoltării companiei.

Prezentăm în continuare câteva dintre avantajele colaborării cu o firmă de contabilitate:

 • Firma de contabilitate acumulează experiență continuă ca urmare a numeroaselor probleme cu care se confruntă, o experiență de care beneficiați și pe care o explorați ori de câte ori este necesar;
 • Firma de contabilitate este la curent cu noutățile legislative pe probleme specifice;
 • Clienții sunt acoperiți de răspunderea contractuală;
 • Costurile serviciilor noastre pot fi cu până la 50% mai mici decat costurile efectuării evidenței contabile la sediul societății;
 • Reprezentare în fața organelor de control financiar – fiscale;
 • Veți primi rapoarte în timp real, ceea ce vă va permite să luați deciziile cele mai bune în timpul cel mai scurt.

 

Operatiuni

A ține contabilitatea unei firme înseamnă a respecta întocmai legislația din acest domeniu. Fie că se discută despre Contabilitate Financiară, Contabilitate Primară sau Contabilitate de Gestiune, Smart Cons știe care sunt regulile care trebuie să le urmeze, pașii care trebuie să fie făcuți și termenele pe care le are de respectat.

Contabilitatea financiară implică următoarele activități:

 • consiliere în întocmirea documentelor contabile primare;
 • preluarea documentelor primare;
 • înregistrarea documentelor primare pe articole contabile;
 • întocmirea balanței lunare de verificare;
 • întocmirea jurnalelor de TVA, a registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare;
 • întocmirea/depunerea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;
 • întocmirea/depunerea situației financiare semestriale;
 • întocmirea/certificarea/depunerea bilanțului contabil;
 • consultanță privind legislația financiar-contabilă, strict legată de obiectul de activitate;
 • asistare și reprezentare în fața controalelor fiscale;
 • reglarea/urmărirea fișei pe plătitor;
 • obținerea de certificate de atestare fiscală;
 • informarea lunară a conducerii societății cu privire la rezultatele financiar-contabile;
 • refacerea evidenței contabile;
 • întocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de conducerea societății.

Contabilitatea primară

Serviciul de contabilitate primară poate presupune delegarea unuia dintre salariații noștri la sediul dumneavoastră.

Activitățile pe care le presupune ținerea contabilității primare sunt următoarele:

 • Contabilitatea registrului de casă;
 • Contabilitatea notelor de intrare-recepție (nir-uri);
 • Întocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare);
 • Întocmirea de dispoziții de plată/încasare către casierie;
 • Completarea de chitanțe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;
 • Întocmirea de state de plată, pontaje;
 • Completarea registrului de evidență a salariaților etc.

 

Contabilitate de gestiune

Activitățile care se realizează în cadrul Contabilității de Gestiune sunt următoarele:

 • Evidența global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidența analitică și sintetică clienți, furnizori;
 • Evidență mijloace fixe, calculul amortizării.