wholesale jerseys nfl jersey cheap cheap nfl jerseys wholesale jerseys

Consultanta fiscala si financiara

financial-consluting

Fiecare companie ar trebui să aibă Politicile Contabile clar definite și procedurate. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând înseamnă alinierea la legislația specifică domeniului în care activați. Consultanții fiscali din cadrul companiei noastre au o experiență îndelungată în domeniul taxe, impozite și legislație fiscală, ceea ce ne oferă posibilitatea și Know-How-ul pentru a procedura Politicile Contabile ale companiei pe care o conduceți.

Consultanța fiscală acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfășurare a activității unei firme, dintre care le enumerăm în continuare pe cele mai importante:

 • Întocmirea contestațiilor de orice fel (împotriva proceselor verbale de control, etc.);
 • Consultanță privind reglementările valutare, operațiunile de import-export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacții internaționale;
 • Identificarea tuturor taxelor și contribuțiilor aplicabile firmei dvs.;
 • Asistență în îndeplinirea obligațiilor fiscale;
 • Analiza impozitelor, consultanță în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe și indirecte, impozite pe salarii, asigurări sociale etc;
 • Analiza și soluționarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislația UE;
 • Analiza și soluționarea problemelor de repatriere a profitului, soluții fiscale de maximizare a investițiilor;
 • Planificare în domeniul taxelor.

Categorii de impozite pentru care oferim consultanță fiscală:

 • Impozitul pe profit
  • reguli generale,
  • cote de impozitare,
  • calculul profitului impozabil,
  • plata impozitului,
  • termen de plată,
  • declarația de impozit pe profit;
 • Impozitul pe venit
  • sfera de cuprindere a impozitului pe venit,
  • categorii de venituri supuse impozitului pe venit,
  • impozitul pe dividende (cote, termen de plată, declarare),
  • definirea veniturilor din salarii,
  • determinarea lunară a impozitului pe venitul din salarii,
  • termen de plată a impozitului,
  • regularizarea anuală a impozitului pe venit,
  • fișe fiscale,
  • declarația de venit global și declarații speciale;
 • Impozitul pe veniturile obținute în România de nerezidenți:
  • sfera de cuprindere,
  • venituri impozabile obținute în România,
  • reținerea impozitului datorat de nerezidenți,
  • scutiri,
  • declarații;
 • Impozite și taxe locale:
  • reguli generale,
  • calculul impozitelor,
  • termene de plată,
  • declarații,
  • impozitul pe clădiri și teren,
  • taxa asupra mijloacelor de transport,
  • alte impozite și taxe locale;
 • Taxa pe valoarea adaugată:
  • sfera de aplicare,
  • persoane impozabile,
  • operațiuni impozabile,
  • faptul generator,
  • exigibilitate,
  • teritorialitate,
  • baze de impozitare și cote de impozitare,
  • determinare,
  • regularizare și rambursare,
  • facturi fiscale,
  • termen de plată,
  • decontul de TVA.